זוהי אחת מעתודות הקרקע האחרונות בשרון ואחת מעתודות הקרקע הבודדות הנמצאת בלב הקונצנזוס הנדל"ני כאחת שמיועדת לממש את הפוטנציאל של הפיכתה מקרקע חקלאית לקרקע המותרת לבנייה.

אי לכך- החל כבר תהליך הפשרתה על ידי אישור הועדה המקומית של יישובי השרון את התכנית להפיכתה לקרקע לבניית מגורים.

054-8154440